Hàn Bú-tè

Hàn Bú-tè(漢武帝; chêng 156 nî  – chêng 87 nî 3 goe̍h 29 ji̍t), miâ Lâu Thiat (劉徹), sī Hàn-tiâu tē-chhit ê hông-tè. Bú-tè sī Hàn Kéng-tè ê kiáⁿ-lî, bó͘-hāu sī Ông Chì. 7-hoè chiâⁿ-chò thài-chú, 16-hoè chē-thiⁿ, chāi-ūi 54-nî. I ê hiông-châi-tōa-lio̍k hō͘ i tī tòe hiong-lô͘ ê chiàn-cheng tiong chhú-sèng, m̄-koh iā siau-hàu liáu tāi-liāng bîn-le̍k. I óan-sòe iáu hoat-seng bû-kó͘-chi-hō.

Hàn Bú-tè