chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 20 nî-tāi | 30 nî-tāi | 40 nî-tāi | 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi | 80 nî-tāi
: 52 nî | 53 nî | 54 nî | 55 nî | 56 nî | 57 nî | 58 nî | 59 nî | 60 nî | 61 nî | 62 nî
57 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-sîn
kàu
Teng-sū
Gregorius le̍k 57 nî
LVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 601 nî
Tō-kàu-le̍k 2754 nî
Hoê-le̍k 583 BH~582 BH
Hông-kì 717 nî
Tân-kì 2390 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3817~3818


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 112 – 113
- Shaka Samvat -21 – -20
Iran le̍k -565 – -564
Runic le̍k 307
Assyria le̍k 4807 nî
Ethiopia le̍k 51~52

57 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō Siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân Siu-kái

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 57 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó chu-liāu Siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 57 nî