chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 20 nî-tāi | 30 nî-tāi | 40 nî-tāi | 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi | 80 nî-tāi
: 50 nî | 51 nî | 52 nî | 53 nî | 54 nî | 55 nî | 56 nî | 57 nî | 58 nî | 59 nî | 60 nî
55 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-în
kàu
It-báu
Gregorius le̍k 55 nî
LV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 599 nî
Tō-kàu-le̍k 2752 nî
Hoê-le̍k 585 BH~584 BH
Hông-kì 715 nî
Tân-kì 2388 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3815~3816


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 110 – 111
- Shaka Samvat -23 – -22
Iran le̍k -567 – -566
Runic le̍k 305
Assyria le̍k 4805 nî
Ethiopia le̍k 49~50

55 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 55 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 55 nî