Sè-kí: chêng 1 sè-kí · 1 sè-kí · 2 sè-kí
Nî-tāi: 30 nî-tāi 40 nî-tāi · 50 nî-tāi · 60 nî-tāi 70 nî-tāi
: 49 50 51 52 53 · 54 nî · 55 56 57 58 59

Sū-kiāⁿSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • Tacitus, Kó͘-tāi Lô-má le̍k-sú-ha̍k-ka. Kó͘-tāi Lô-má goân-ló. 120 nî kòe-sin.

Kòe-sinSiu-kái


Siong-koanSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 54 nî