Claudius (chêng 10 nî 8 goe̍h 1 ji̍t54 nî 10 goe̍h 13 ji̍t) sī Lô-má Tè-kok ê hông-tè, chāi-ûi kî-kan sī 41 nî kàu 54 nî.

Claudius
Lô-má Tè-kok Hông-tè

Claudius
Lô-má Tè-kok Hông-tè
Chāi-ūi 41 nî kàu 54 nî
Chêng-jīm Caratacus
Phoè-ngó͘ Agrippina minor
Ông-sek Julius-Claudius ông-tiâu
Chhut-sì chêng 10 nî 8 goe̍h 1 ji̍t
Kòe-sin 54 nî 10 goe̍h 13 ji̍t