chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 20 nî-tāi | 30 nî-tāi | 40 nî-tāi | 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi | 80 nî-tāi
: 48 nî | 49 nî | 50 nî | 51 nî | 52 nî | 53 nî | 54 nî | 55 nî | 56 nî | 57 nî | 58 nî
53 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-chú
kàu
Kùi-thiú
Gregorius le̍k 53 nî
LIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 597 nî
Tō-kàu-le̍k 2750 nî
Hoê-le̍k 587 BH~586 BH
Hông-kì 713 nî
Tân-kì 2386 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3813~3814


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 108 – 109
- Shaka Samvat -25 – -24
Iran le̍k -569 – -568
Runic le̍k 303
Assyria le̍k 4803 nî
Ethiopia le̍k 47~48

53 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 53 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 53 nî