chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 10 nî-tāi | 20 nî-tāi | 30 nî-tāi | 40 nî-tāi | 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi
: 43 nî | 44 nî | 45 nî | 46 nî | 47 nî | 48 nî | 49 nî | 50 nî | 51 nî | 52 nî | 53 nî
48 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Teng-bī
kàu
Bō͘-sin
Gregorius le̍k 48 nî
XLVIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 592 nî
Tō-kàu-le̍k 2745 nî
Hoê-le̍k 592 BH~591 BH
Hông-kì 708 nî
Tân-kì 2381 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3808~3809


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 103 – 104
- Shaka Samvat -30 – -29
Iran le̍k -574 – -573
Runic le̍k 298
Assyria le̍k 4798 nî
Ethiopia le̍k 42~43

48 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 48 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái