chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 10 nî-tāi | 20 nî-tāi | 30 nî-tāi | 40 nî-tāi | 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi
: 42 nî | 43 nî | 44 nî | 45 nî | 46 nî | 47 nî | 48 nî | 49 nî | 50 nî | 51 nî | 52 nî
47 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-ngó͘
kàu
Teng-bī
Gregorius le̍k 47 nî
XLVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 591 nî
Tō-kàu-le̍k 2744 nî
Hoê-le̍k 593 BH~592 BH
Hông-kì 707 nî
Tân-kì 2380 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3807~3808


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 102 – 103
- Shaka Samvat -31 – -30
Iran le̍k -575 – -574
Runic le̍k 297
Assyria le̍k 4797 nî
Ethiopia le̍k 41~42

47 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō Siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân Siu-kái

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 47 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì Siu-kái

Bô ji̍t-kî Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó chu-liāu Siu-kái