chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 1 sè-kí | 2 sè-kí | 3 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 130 nî-tāi | 140 nî-tāi | 150 nî-tāi | 160 nî-tāi | 170 nî-tāi | 180 nî-tāi | 190 nî-tāi
: 160 nî | 161 nî | 162 nî | 163 nî | 164 nî | 165 nî | 166 nî | 167 nî | 168 nî | 169 nî | 170 nî
165 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-sîn
kàu
It-sū
Gregorius le̍k 165 nî
CLXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -1 kang
Hu̍t-le̍k 709 nî
Tō-kàu-le̍k 2862 nî
Hoê-le̍k 471 BH~470 BH
Hông-kì 825 nî
Tân-kì 2498 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3925~3926


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 220 – 221
- Shaka Samvat 87 – 88
Iran le̍k -457 – -456
Runic le̍k 415
Assyria le̍k 4915 nî
Ethiopia le̍k 159~160

165 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 165 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 165 nî