chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 40 nî-tāi | 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi | 80 nî-tāi | 90 nî-tāi | 100 nî-tāi
: 66 nî | 67 nî | 68 nî | 69 nî | 70 nî | 71 nî | 72 nî | 73 nî | 74 nî | 75 nî | 76 nî
71 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-ngó͘
kàu
Sin-bī
Gregorius le̍k 71 nî
LXXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 615 nî
Tō-kàu-le̍k 2768 nî
Hoê-le̍k 568 BH~567 BH
Hông-kì 731 nî
Tân-kì 2404 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3831~3832


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 126 – 127
- Shaka Samvat -7 – -6
Iran le̍k -551 – -550
Runic le̍k 321
Assyria le̍k 4821 nî
Ethiopia le̍k 65~66

71 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 71 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 71 nî