chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 40 nî-tāi | 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi | 80 nî-tāi | 90 nî-tāi | 100 nî-tāi
: 70 nî | 71 nî | 72 nî | 73 nî | 74 nî | 75 nî | 76 nî | 77 nî | 78 nî | 79 nî | 80 nî
75 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-sut
kàu
It-hāi
Gregorius le̍k 75 nî
LXXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 619 nî
Tō-kàu-le̍k 2772 nî
Hoê-le̍k 564 BH~563 BH
Hông-kì 735 nî
Tân-kì 2408 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3835~3836


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 130 – 131
- Shaka Samvat -3 – -2
Iran le̍k -547 – -546
Runic le̍k 325
Assyria le̍k 4825 nî
Ethiopia le̍k 69~70

75 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 75 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 75 nî