chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi | 80 nî-tāi | 90 nî-tāi | 100 nî-tāi | 110 nî-tāi
: 75 nî | 76 nî | 77 nî | 78 nî | 79 nî | 80 nî | 81 nî | 82 nî | 83 nî | 84 nî | 85 nî
80 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-báu
kàu
Keng-sîn
Gregorius le̍k 80 nî
LXXX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 624 nî
Tō-kàu-le̍k 2777 nî
Hoê-le̍k 559 BH~558 BH
Hông-kì 740 nî
Tân-kì 2413 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3840~3841


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 135 – 136
- Shaka Samvat 2 – 3
Iran le̍k -542 – -541
Runic le̍k 330
Assyria le̍k 4830 nî
Ethiopia le̍k 74~75

80 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 80 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 80 nî