chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi | 80 nî-tāi | 90 nî-tāi | 100 nî-tāi | 110 nî-tāi
: 76 nî | 77 nî | 78 nî | 79 nî | 80 nî | 81 nî | 82 nî | 83 nî | 84 nî | 85 nî | 86 nî
81 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sîn
kàu
Sin-sū
Gregorius le̍k 81 nî
LXXXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 625 nî
Tō-kàu-le̍k 2778 nî
Hoê-le̍k 558 BH~557 BH
Hông-kì 741 nî
Tân-kì 2414 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3841~3842


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 136 – 137
- Shaka Samvat 3 – 4
Iran le̍k -541 – -540
Runic le̍k 331
Assyria le̍k 4831 nî
Ethiopia le̍k 75~76

81 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 81 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 81 nî