Kiàn-chho͘ (Tong Hàn)

Kiàn-chho͘ (建初; 76 nî ~ 84 nî) sī Tong Hàn Chiong-tè ê liân-hō; chêng-āu 9 tang.

建初
Kiàn-chho͘
76 nî ~ 84 nî
Kok-ka
Tong Hàn
Kun-chú
Chiong-tè
Tn̂g-té
9 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Kiàn-chho͘ (Tong Hàn)
Chiap-sio̍k
Éng-pêng
Tong Hàn ê liân-hō Kè-sio̍k
Goân-hô