Hàn Chiong-tè (漢章帝, 57 nî  – 88 nî 4 goe̍h 9 ji̍t), miâ Lâu Thán, sī Hàn-tiâu ê hông-tè, 75 nî kàu 88 nî chāi-ūi.

Hàn Chiong-tè
漢章帝
Hàn-tiâu ê hông-tè
Hàn-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 75 nî – 88 nî
Chêng-jīm Hàn Bêng-tè
Kè-jīm Hàn Hô-tè
Choân-miâ
Lâu Thán (劉炟)
Sē-hō
Hàu Chiong Hông-tè (孝章皇帝)
Chhut-sì 56 nî
Kòe-sin 88 nî 4 goe̍h 9 ji̍t (32 hòe)