chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi | 80 nî-tāi | 90 nî-tāi | 100 nî-tāi | 110 nî-tāi
: 79 nî | 80 nî | 81 nî | 82 nî | 83 nî | 84 nî | 85 nî | 86 nî | 87 nî | 88 nî | 89 nî
84 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-bī
kàu
Kap-sin
Gregorius le̍k 84 nî
LXXXIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 628 nî
Tō-kàu-le̍k 2781 nî
Hoê-le̍k 555 BH~554 BH
Hông-kì 744 nî
Tân-kì 2417 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3844~3845


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 139 – 140
- Shaka Samvat 6 – 7
Iran le̍k -538 – -537
Runic le̍k 334
Assyria le̍k 4834 nî
Ethiopia le̍k 78~79

84 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 84 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 84 nî