chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi | 80 nî-tāi | 90 nî-tāi | 100 nî-tāi | 110 nî-tāi
: 84 nî | 85 nî | 86 nî | 87 nî | 88 nî | 89 nî | 90 nî | 91 nî | 92 nî | 93 nî | 94 nî
89 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Bō͘-chú
kàu
Kí-thiú
Gregorius le̍k 89 nî
LXXXIX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 633 nî
Tō-kàu-le̍k 2786 nî
Hoê-le̍k 550 BH~549 BH
Hông-kì 749 nî
Tân-kì 2422 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3849~3850


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 144 – 145
- Shaka Samvat 11 – 12
Iran le̍k -533 – -532
Runic le̍k 339
Assyria le̍k 4839 nî
Ethiopia le̍k 83~84

89 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 89 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 89 nî