Éng-goân (Tong Hàn)

Éng-goân (永元; 89 nî ~ 105 nî) sī Tong Hàn Hô-tè ê liân-hō; chêng-āu 17 tang.

永元
Éng-goân
89 nî ~ 105 nî
Kok-ka
Tong Hàn
Kun-chú
Hô-tè
Tn̂g-té
17 tang

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Éng-goân (Tong Hàn)
Chiap-sio̍k
Chiong-hô
Tong Hàn ê liân-hō Kè-sio̍k
Goân-heng