Goân-heng (Tong Hàn)

Goân-heng (元興; 105 nî ~ 105 nî) sī Tong Hàn Hô-tè ê liân-hō; chêng-āu 9 kò-goe̍h.

元興
Goân-heng
105 nî ~ 105 nî
Kok-ka
Tong Hàn
Kun-chú
Hô-tè
Tn̂g-té
9 kò-goe̍h

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Goân-heng (Tong Hàn)
Chiap-sio̍k
Éng-goân
Tong Hàn ê liân-hō Kè-sio̍k
Iân-pêng