Chiong-hô (Tong Hàn)

Chiong-hô (章和; 87 nî ~ 88 nî) sī Tong Hàn Chiong-tè ê liân-hō; chêng-āu 2 tang.

章和
Chiong-hô
87 nî ~ 88 nî
Kok-ka
Tong Hàn
Kun-chú
Chiong-tè
Tn̂g-té
2 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Chiong-hô (Tong Hàn)
Chiap-sio̍k
Goân-hô
Tong Hàn ê liân-hō Kè-sio̍k
Éng-goân