chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi | 80 nî-tāi | 90 nî-tāi | 100 nî-tāi | 110 nî-tāi
: 80 nî | 81 nî | 82 nî | 83 nî | 84 nî | 85 nî | 86 nî | 87 nî | 88 nî | 89 nî | 90 nî
85 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-sin
kàu
It-iú
Gregorius le̍k 85 nî
LXXXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 629 nî
Tō-kàu-le̍k 2782 nî
Hoê-le̍k 554 BH~553 BH
Hông-kì 745 nî
Tân-kì 2418 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3845~3846


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 140 – 141
- Shaka Samvat 7 – 8
Iran le̍k -537 – -536
Runic le̍k 335
Assyria le̍k 4835 nî
Ethiopia le̍k 79~80

85 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 85 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 85 nî