chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi | 80 nî-tāi | 90 nî-tāi | 100 nî-tāi | 110 nî-tāi
: 78 nî | 79 nî | 80 nî | 81 nî | 82 nî | 83 nî | 84 nî | 85 nî | 86 nî | 87 nî | 88 nî
83 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-ngó͘
kàu
Kùi-bī
Gregorius le̍k 83 nî
LXXXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 627 nî
Tō-kàu-le̍k 2780 nî
Hoê-le̍k 556 BH~555 BH
Hông-kì 743 nî
Tân-kì 2416 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3843~3844


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 138 – 139
- Shaka Samvat 5 – 6
Iran le̍k -539 – -538
Runic le̍k 333
Assyria le̍k 4833 nî
Ethiopia le̍k 77~78

83 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 83 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 83 nî