chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 40 nî-tāi | 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi | 80 nî-tāi | 90 nî-tāi | 100 nî-tāi
: 74 nî | 75 nî | 76 nî | 77 nî | 78 nî | 79 nî | 80 nî | 81 nî | 82 nî | 83 nî | 84 nî
79 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Bō͘-în
kàu
Kí-báu
Gregorius le̍k 79 nî
LXXIX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 623 nî
Tō-kàu-le̍k 2776 nî
Hoê-le̍k 560 BH~559 BH
Hông-kì 739 nî
Tân-kì 2412 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3839~3840


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 134 – 135
- Shaka Samvat 1 – 2
Iran le̍k -543 – -542
Runic le̍k 329
Assyria le̍k 4829 nî
Ethiopia le̍k 73~74

79 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 79 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 79 nî