chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 40 nî-tāi | 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi | 80 nî-tāi | 90 nî-tāi | 100 nî-tāi
: 72 nî | 73 nî | 74 nî | 75 nî | 76 nî | 77 nî | 78 nî | 79 nî | 80 nî | 81 nî | 82 nî
77 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-chú
kàu
Teng-thiú
Gregorius le̍k 77 nî
LXXVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 621 nî
Tō-kàu-le̍k 2774 nî
Hoê-le̍k 562 BH~561 BH
Hông-kì 737 nî
Tân-kì 2410 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3837~3838


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 132 – 133
- Shaka Samvat -1 – 0
Iran le̍k -545 – -544
Runic le̍k 327
Assyria le̍k 4827 nî
Ethiopia le̍k 71~72

77 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 77 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 77 nî