chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 40 nî-tāi | 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi | 80 nî-tāi | 90 nî-tāi | 100 nî-tāi
: 73 nî | 74 nî | 75 nî | 76 nî | 77 nî | 78 nî | 79 nî | 80 nî | 81 nî | 82 nî | 83 nî
78 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Teng-thiú
kàu
Bō͘-în
Gregorius le̍k 78 nî
LXXVIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 622 nî
Tō-kàu-le̍k 2775 nî
Hoê-le̍k 561 BH~560 BH
Hông-kì 738 nî
Tân-kì 2411 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3838~3839


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 133 – 134
- Shaka Samvat 0 – 1
Iran le̍k -544 – -543
Runic le̍k 328
Assyria le̍k 4828 nî
Ethiopia le̍k 72~73

78 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 78 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 78 nî