Sè-kí: Ch. 1 sè-kí · 1 sè-kí · 2 sè-kí
Nî-tāi: Ch. 20 nî-tāi Ch. 10 nî-tāi · 0 nî-tāi · 10 nî-tāi 20 nî-tāi
: 4 5 6 7 8 · 9 nî · 10 11 12 13 14

9 nîIulius Le̍k-hoat ê pêng-nî, thâu-1-ji̍t sī pài-jī.

Sū-kiāⁿSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 9 nî