Liû-lî Bêng-ông (琉璃明王 / 유리명왕; ?  – 18 nî ) he̍k-chiá Liû-lî-ông (瑠璃王 / 유리왕) sī Ko-kù-lê ê tē-2 tāi kok-ông. Pún-miâ hō-chò Ko Liû-lî (高榴璃 / 고유리).

Tē-1 chì tē-6 tāi Ko-kù-lê-ông sè-hē-tô͘