chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: Chiân 10 nî-tāi | Chiân 0 nî-tāi | 0 nî-tāi | 10 nî-tāi | 20 nî-tāi | 30 nî-tāi | 40 nî-tāi
: 13 nî | 14 nî | 15 nî | 16 nî | 17 nî | 18 nî | 19 nî | 20 nî | 21 nî | 22 nî | 23 nî
18 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Teng-thiú
kàu
Bō͘-în
Gregorius le̍k 18 nî
XVIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 562 nî
Tō-kàu-le̍k 2715 nî
Hoê-le̍k 623 BH~622 BH
Hông-kì 678 nî
Tân-kì 2351 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3778~3779


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 73 – 74
- Shaka Samvat -60 – -59
Iran le̍k -604 – -603
Runic le̍k 268
Assyria le̍k 4768 nî
Ethiopia le̍k 12~13

18 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 18 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái