chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: Chiân 10 nî-tāi | Chiân 0 nî-tāi | 0 nî-tāi | 10 nî-tāi | 20 nî-tāi | 30 nî-tāi | 40 nî-tāi
: 12 nî | 13 nî | 14 nî | 15 nî | 16 nî | 17 nî | 18 nî | 19 nî | 20 nî | 21 nî | 22 nî
17 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-chú
kàu
Teng-thiú
Gregorius le̍k 17 nî
XVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 561 nî
Tō-kàu-le̍k 2714 nî
Hoê-le̍k 624 BH~623 BH
Hông-kì 677 nî
Tân-kì 2350 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3777~3778


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 72 – 73
- Shaka Samvat -61 – -60
Iran le̍k -605 – -604
Runic le̍k 267
Assyria le̍k 4767 nî
Ethiopia le̍k 11~12

17 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 17 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái