chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: Chiân 10 nî-tāi | Chiân 0 nî-tāi | 0 nî-tāi | 10 nî-tāi | 20 nî-tāi | 30 nî-tāi | 40 nî-tāi
: 9 nî | 10 nî | 11 nî | 12 nî | 13 nî | 14 nî | 15 nî | 16 nî | 17 nî | 18 nî | 19 nî
14 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-iú
kàu
Kap-sut
Gregorius le̍k 14 nî
XIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 558 nî
Tō-kàu-le̍k 2711 nî
Hoê-le̍k 627 BH~626 BH
Hông-kì 674 nî
Tân-kì 2347 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3774~3775


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 69 – 70
- Shaka Samvat -64 – -63
Iran le̍k -608 – -607
Runic le̍k 264
Assyria le̍k 4764 nî
Ethiopia le̍k 8~9

14 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō Siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân Siu-kái

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 14 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó chu-liāu Siu-kái