Sin-tiâu (新朝) sī tī chú-āu 9 nî chì 23 nî chûn-chāi ê Tiong-kok ông-tiâu. I-ê kiàn-kok-chiá sī Ông Bóng, só͘-í iā hō-chò Sin-bóng (新莽).

Sin-tiâu ê pán-tô͘ (chheⁿ)