chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: Chiân 10 nî-tāi | Chiân 0 nî-tāi | 0 nî-tāi | 10 nî-tāi | 20 nî-tāi | 30 nî-tāi | 40 nî-tāi
: 10 nî | 11 nî | 12 nî | 13 nî | 14 nî | 15 nî | 16 nî | 17 nî | 18 nî | 19 nî | 20 nî
15 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-sut
kàu
It-hāi
Gregorius le̍k 15 nî
XV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 559 nî
Tō-kàu-le̍k 2712 nî
Hoê-le̍k 626 BH~625 BH
Hông-kì 675 nî
Tân-kì 2348 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3775~3776


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 70 – 71
- Shaka Samvat -63 – -62
Iran le̍k -607 – -606
Runic le̍k 265
Assyria le̍k 4765 nî
Ethiopia le̍k 9~10

15 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 15 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái