Sè-kí: chêng 1 sè-kí · 1 sè-kí · 2 sè-kí
Nî-tāi: 40 nî-tāi 50 nî-tāi · 60 nî-tāi · 70 nî-tāi 80 nî-tāi
: 64 65 66 67 68 · 69 nî · 70 71 72 73 74

Sū-kiāⁿSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • Cartimandua, Brigante lâng chèng-tī-chiá. lú-ông.

Siong-koanSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 69 nî