chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 30 nî-tāi | 40 nî-tāi | 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi | 80 nî-tāi | 90 nî-tāi
: 64 nî | 65 nî | 66 nî | 67 nî | 68 nî | 69 nî | 70 nî | 71 nî | 72 nî | 73 nî | 74 nî
69 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Bō͘-sîn
kàu
Kí-sū
Gregorius le̍k 69 nî
LXIX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 613 nî
Tō-kàu-le̍k 2766 nî
Hoê-le̍k 570 BH~569 BH
Hông-kì 729 nî
Tân-kì 2402 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3829~3830


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 124 – 125
- Shaka Samvat -9 – -8
Iran le̍k -553 – -552
Runic le̍k 319
Assyria le̍k 4819 nî
Ethiopia le̍k 63~64

69 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 69 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái
  • Cartimandua, Brigante lâng chèng-tī-chiá. lú-ông.

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 69 nî