chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 40 nî-tāi | 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi | 80 nî-tāi | 90 nî-tāi | 100 nî-tāi
: 65 nî | 66 nî | 67 nî | 68 nî | 69 nî | 70 nî | 71 nî | 72 nî | 73 nî | 74 nî | 75 nî
70 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-sū
kàu
Keng-ngó͘
Gregorius le̍k 70 nî
LXX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 614 nî
Tō-kàu-le̍k 2767 nî
Hoê-le̍k 569 BH~568 BH
Hông-kì 730 nî
Tân-kì 2403 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3830~3831


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 125 – 126
- Shaka Samvat -8 – -7
Iran le̍k -552 – -551
Runic le̍k 320
Assyria le̍k 4820 nî
Ethiopia le̍k 64~65

70 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 70 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 70 nî