Suinin Thian-hông (垂仁天皇 (Sûi-jîn Thian-hông)/ すいにん てんのう Suinin Tennō?)) sī Ji̍t-pún ê tē-11 tāi thian-hông, tī chiân 69 nî chì 70 nî chāi-ūi.

Tē-11 tāi Suinin Thian-hông
chêng-jīm:
Chông-sîn Thian-hông
Ji̍t-pún thian-hông
Sûi-jîn
kè-jīm:
Kéng-hêng Thian-hông