Keikô Thian-hông (景行天皇 (Kéng-hêng Thian-hông)/ けいこうてんのう Keikō Tennō?)Ji̍t-pún ê tē-12 tāi thian-hông, tī 71 nî chì 130 nî chāi-ūi.

Keikô Thian-hông
景行天皇
Ji̍t-pún Thian-hông
Chāi-ūi 71 nî – 130 nî
Chêng-jīm Suinin Thian-hông
Kè-jīm Seimu Thian-hông
Choân-miâ
Ôtarasihikôsirowake no Sumeramikoto (大足彦忍代別天皇)
Chhut-sì chêng 13 nî
Kòe-sin āu 130 nî