chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 1 sè-kí | 2 sè-kí | 3 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 100 nî-tāi | 110 nî-tāi | 120 nî-tāi | 130 nî-tāi | 140 nî-tāi | 150 nî-tāi | 160 nî-tāi
: 125 nî | 126 nî | 127 nî | 128 nî | 129 nî | 130 nî | 131 nî | 132 nî | 133 nî | 134 nî | 135 nî
130 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-sū
kàu
Keng-ngó͘
Gregorius le̍k 130 nî
CXXX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -1 kang
Hu̍t-le̍k 674 nî
Tō-kàu-le̍k 2827 nî
Hoê-le̍k 507 BH~506 BH
Hông-kì 790 nî
Tân-kì 2463 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3890~3891


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 185 – 186
- Shaka Samvat 52 – 53
Iran le̍k -492 – -491
Runic le̍k 380
Assyria le̍k 4880 nî
Ethiopia le̍k 124~125

130 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 130 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 130 nî