chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 1 sè-kí | 2 sè-kí | 3 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 100 nî-tāi | 110 nî-tāi | 120 nî-tāi | 130 nî-tāi | 140 nî-tāi | 150 nî-tāi | 160 nî-tāi
: 128 nî | 129 nî | 130 nî | 131 nî | 132 nî | 133 nî | 134 nî | 135 nî | 136 nî | 137 nî | 138 nî
133 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-sin
kàu
Kùi-iú
Gregorius le̍k 133 nî
CXXXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -1 kang
Hu̍t-le̍k 677 nî
Tō-kàu-le̍k 2830 nî
Hoê-le̍k 504 BH~503 BH
Hông-kì 793 nî
Tân-kì 2466 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3893~3894


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 188 – 189
- Shaka Samvat 55 – 56
Iran le̍k -489 – -488
Runic le̍k 383
Assyria le̍k 4883 nî
Ethiopia le̍k 127~128

133 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 133 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 133 nî