Hàn Sūn-tè (漢順帝, 115 nî  – 144 nî 9 goe̍h 20 ji̍t), miâ Lâu Pó, sī Hàn-tiâu ê hông-tè, 125 nî kàu 144 nî chāi-ūi.

Hàn Sūn-tè
漢順帝
Hàn-tiâu ê hông-tè
Hàn-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 125 nî – 144 nî
Chêng-jīm Lâu Ì
Kè-jīm Hàn Chhiong-tè
Choân-miâ
Lâu Pó (劉保)
Sē-hō
Hàu Sūn Hông-tè (孝順皇帝)
Biō-hō
Kèng-chong (敬宗)
Chhut-sì 115 nî
Kòe-sin 144 nî 9 goe̍h 20 ji̍t (29 hòe)