chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 1 sè-kí | 2 sè-kí | 3 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 80 nî-tāi | 90 nî-tāi | 100 nî-tāi | 110 nî-tāi | 120 nî-tāi | 130 nî-tāi | 140 nî-tāi
: 110 nî | 111 nî | 112 nî | 113 nî | 114 nî | 115 nî | 116 nî | 117 nî | 118 nî | 119 nî | 120 nî
115 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-în
kàu
It-báu
Gregorius le̍k 115 nî
CXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -1 kang
Hu̍t-le̍k 659 nî
Tō-kàu-le̍k 2812 nî
Hoê-le̍k 523 BH~522 BH
Hông-kì 775 nî
Tân-kì 2448 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3875~3876


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 170 – 171
- Shaka Samvat 37 – 38
Iran le̍k -507 – -506
Runic le̍k 365
Assyria le̍k 4865 nî
Ethiopia le̍k 109~110

115 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 115 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 115 nî