Hàn An-tè (漢安帝, 94 nî  – 125 nî 4 goe̍h 30 ji̍t), miâ Lâu Hō͘, sī Hàn-tiâu ê hông-tè, 106 nî kàu 125 nî 4 goe̍h 30 ji̍t chāi-ūi.

Hàn An-tè
漢安帝
Hàn-tiâu ê hông-tè
Hàn-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 106 nî – 125 nî
Chêng-jīm Hàn Siong-tè
Kè-jīm Lâu Ì
Choân-miâ
Lâu Hō͘ (劉祜)
Sē-hō
Hàu An Hông-tè (孝安皇帝)
Biō-hō
Kiong-chong (恭宗)
Chhut-sì 94 nî
Kòe-sin 125 nî 4 goe̍h 30 ji̍t (31 hòe)