Hàn Siong-tè (漢殤帝, 105 nî 11 goe̍h – 106 nî 9 goe̍h 21 ji̍t), miâ Lâu Liông, sī Hàn-tiâu ê hông-tè, 106 nî 2 goe̍h 13 ji̍t kàu 106 nî 9 goe̍h 21 ji̍t chāi-ūi.

Hàn Siong-tè
漢殤帝
Hàn-tiâu ê hông-tè
Hàn-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 106 nî 2 goe̍h 13 ji̍t– 106 nî 9 goe̍h 21 ji̍t
Chêng-jīm Hàn Hô-tè
Kè-jīm Hàn An-tè
Choân-miâ
Lâu Liông (劉隆)
Sē-hō
Hàu Siong Hông-tè (孝殤皇帝)
Chhut-sì 105 nî 11 goe̍h
Kòe-sin 106 nî 9 goe̍h 21 ji̍t (0 hòe)