Hàn Chhiong-tè (漢沖帝, 143 nî  – 145 nî 2 goe̍h 15 ji̍t), miâ Lâu Péng, sī Hàn-tiâu ê hông-tè, 144 nî kàu 145 nî chāi-ūi.

Hàn Chhiong-tè
漢沖帝
Hàn-tiâu ê hông-tè
Hàn-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 144 nî – 145 nî
Chêng-jīm Hàn Sūn-tè
Kè-jīm Hàn Chit-tè
Choân-miâ
Lâu Péng (劉炳)
Sē-hō
Hàu Chhiong Hông-tè (孝沖皇帝)
Chhut-sì 143 nî
Kòe-sin 145 nî 2 goe̍h 15 ji̍t (2 hòe)