Iông-ka (陽嘉; 132 nî ~ 135 nî) sī Tong Hàn Sūn-tè ê liân-hō; chêng-āu 4 tang.

陽嘉
Iông-ka
132 nî ~ 135 nî
Kok-ka
Tong Hàn
Kun-chú
Sūn-tè
Tn̂g-té
4 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Iông-ka (Tong Hàn)
Chiap-sio̍k
Éng-kiàn
Tong Hàn ê liân-hō Kè-sio̍k
Éng-hô