Éng-kiàn (Tong Hàn)

Éng-kiàn (永建; 126 nî ~ 132 nî) sī Tong Hàn Sūn-tè ê liân-hō; chêng-āu 7 tang.

永建
Éng-kiàn
126 nî ~ 132 nî
Kok-ka
Tong Hàn
Kun-chú
Sūn-tè
Tn̂g-té
7 tang

Tōa Tāi-chìSiu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pióSiu-kái

Siong-koanSiu-kái


Éng-kiàn (Tong Hàn)
Chiap-sio̍k
Iân-kong
Tong Hàn ê liân-hō Kè-sio̍k
Iông-ka