Éng-pêng (Tong Hàn)

Éng-pêng (永平; 58 nî ~ 75 nî) sī Tong Hàn Bêng-tè ê liân-hō; chêng-āu 18 tang.

永平
Éng-pêng
58 nî ~ 75 nî
Kok-ka
Tong Hàn
Kun-chú
Bêng-tè
Tn̂g-té
18 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Éng-pêng (Tong Hàn)
Chiap-sio̍k
Kiàn-bú Tiong-goân
Tong Hàn ê liân-hō Kè-sio̍k
Kiàn-chho͘