Kiàn-bú Tiong-goân (Tong Hàn)

Kiàn-bú Tiong-goân (建武中元; 56 nî ~ 57 nî) sī Tong Hàn Kong-bú-tè ê liân-hō; chêng-āu 2 tang.

建武中元
Kiàn-bú Tiong-goân
56 nî ~ 57 nî
Kok-ka
Tong Hàn
Kun-chú
Kong-bú-tè
Tn̂g-té
2 tang

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Kiàn-bú Tiong-goân (Tong Hàn)
Chiap-sio̍k
Kiàn-bú
Tong Hàn ê liân-hō Kè-sio̍k
Éng-pêng