chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: Chiân 10 nî-tāi | Chiân 0 nî-tāi | 0 nî-tāi | 10 nî-tāi | 20 nî-tāi | 30 nî-tāi | 40 nî-tāi
: 6 nî | 7 nî | 8 nî | 9 nî | 10 nî | 11 nî | 12 nî | 13 nî | 14 nî | 15 nî | 16 nî
11 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-ngó͘
kàu
Sin-bī
Gregorius le̍k 11 nî
XI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 555 nî
Tō-kàu-le̍k 2708 nî
Hoê-le̍k 630 BH~629 BH
Hông-kì 671 nî
Tân-kì 2344 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3771~3772


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 66 – 67
- Shaka Samvat -67 – -66
Iran le̍k -611 – -610
Runic le̍k 261
Assyria le̍k 4761 nî
Ethiopia le̍k 5~6

11 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 11 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái