chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: Chiân 20 nî-tāi | Chiân 10 nî-tāi | Chiân 0 nî-tāi | 0 nî-tāi | 10 nî-tāi | 20 nî-tāi | 30 nî-tāi
: 2 nî | 3 nî | 4 nî | 5 nî | 6 nî | 7 nî | 8 nî | 9 nî | 10 nî | 11 nî | 12 nî
7 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-în
kàu
Teng-báu
Gregorius le̍k 7 nî
VII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 551 nî
Tō-kàu-le̍k 2704 nî
Hoê-le̍k 634 BH~633 BH
Hông-kì 667 nî
Tân-kì 2340 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3767~3768


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 62 – 63
- Shaka Samvat -71 – -70
Iran le̍k -615 – -614
Runic le̍k 257
Assyria le̍k 4757 nî
Ethiopia le̍k 1~2

7 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 7 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 7 nî