chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: Chiân 20 nî-tāi | Chiân 10 nî-tāi | Chiân 0 nî-tāi | 0 nî-tāi | 10 nî-tāi | 20 nî-tāi | 30 nî-tāi
: Chiân 2 nî | Chiân 1 nî | 1 nî | 2 nî | 3 nî | 4 nî | 5 nî | 6 nî | 7 nî | 8 nî | 9 nî
4 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-hāi
kàu
Kap-chú
Gregorius le̍k 4 nî
IV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 548 nî
Tō-kàu-le̍k 2701 nî
Hoê-le̍k 637 BH~636 BH
Hông-kì 664 nî
Tân-kì 2337 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3764~3765


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 59 – 60
- Shaka Samvat -74 – -73
Iran le̍k -618 – -617
Runic le̍k 254
Assyria le̍k 4754 nî
Ethiopia le̍k -2~-1

4 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 4 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 4 nî